แฟนเก่าทิ้งไปเพราะไม่หล่อ ตอนนี้หล่อจะมาขอคืนดี


เข้ายิมทุกวันเพราะหวังจะมีหุ่นดีเพื่อให้แฟนเก่าที่ทิ้งไปกลับมารัก ในวันนี้ผ่านมาหลายปี คุ้มค่ากับการที่เขาพยายามอย่างหนักเพื่อกร้ามแขนกร้ามหน้าท้อง และกินอาหารอย่างมีวินัย แฟนเก่าที่ทิ้งไปกลับมาจริงๆแต่เสียใจด้วยวันนี้ไม่มีทางที่ฉันจะกลับไปอีกแล้ว